Back
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
COLLECTIONS
ΚΑΦΕΣ

*Η Lavazza δεν συνδέεται, υποστηρίζεται ή χρηματοδοτείται από τη Nespresso.

**Οι λέξεις Nescafè®, Dolce Gusto® και Melody I αποτελούν εμπορικά σήματα τρίτων και δεν σχετίζονται με τη Luigi Lavazza S.p.A.

BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

Ανακαλύψτε περισσότερα

Κάψουλες ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ CO₂

Συχνές ερωτήσεις Κάψουλες Lavazza συμβατές με τις μηχανές Nespresso* Original

Τι σημαίνει ο μηδενισμός των εκπομπών CO₂;

Η προσέγγιση του Ομίλου μας απέναντι στον μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα ξεκινά μειώνοντας τις εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής της Lavazza, από την καλλιέργεια του καφέ έως το τέλος ζωής του προϊόντος, μέσα από όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Καθώς γνωρίζουμε ότι όλες οι εκπομπές δεν μπορούν να μηδενιστούν, η Lavazza ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα υπολειπόμενων εκπομπών, για εκείνες που δεν μπόρεσαν να μειωθούν. Το 2020 ξεκίνησε η προσπάθειά μας να αντισταθμίσουμε τις άμεσες εκπομπές και να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές για τα γραφεία και τα εργοστάσια παραγωγής του Ομίλου μας. Ο απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης ουδετερότητα άνθρακα αντισταθμίζοντας όλες τις έμμεσες εκπομπές, δηλ. όλες τις εκπομπές που παράγονται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από την παραγωγή του πράσινου καφέ, τη συσκευασία, τη διανομή του τελικού προϊόντος, τη χρήση και απόρριψη των προϊόντων.

Στο επίπεδο προϊόντος, οι νέες κάψουλες αλουμινίου Lavazza, συμβατές με τις μηχανές Nespresso Original*, είναι ένα από τα πρώτα προϊόντα Lavazza μηδενικών εκπομπών CO₂: αυτό σημαίνει ότι αντισταθμίζουμε όλες τις ετήσιες εκπομπές μας άνθρακα σε σύγκριση με τους όγκους που παράγονται και διοχετεύονται στην αγορά.

*Σημείωση: Η Lavazza δεν συνδέεται, υποστηρίζεται ή χρηματοδοτείται από τη Nespresso

Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση εκπομπών άνθρακα;

Καθώς η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, η επίπτωση ενός τόνου άνθρακα που εκπέμπεται κάπου στον κόσμο μπορεί να μηδενιστεί μειώνοντας ή δεσμεύοντας έναν τόνο άνθρακα σε κάποιο άλλο σημείο - αυτή είναι η αρχή της αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα (γνωστή επίσης ως αντιστάθμιση εκπομπών CO₂).

Αυτή η μείωση άνθρακα (ή δέσμευση) επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων έργων άνθρακα, τα οποία γίνονται πολύ συχνά σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Αυτά τα έργα παράγουν πιστώσεις άνθρακα, όπου 1 πίστωση = 1 τόνος μειωμένων ή δεσμευμένων εκπομπών CO₂. Οι οικονομίες άνθρακα εκτελούνται χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και ελέγχονται τακτικά.

Επιπλέον της μείωσης ή δέσμευσης άνθρακα, ορισμένα από αυτά τα έργα παρέχουν επίσης άλλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά oφέλη, όπως τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εργασία, την αύξηση ημερομισθιου και υποστήριξη των τομέων εκπαίδευσης και υγείας. Η υποστήριξη αυτών των έργων είναι ένας τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών με έναν βιώσιμο τρόπο, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

*Η Lavazza δεν συνδέεται, υποστηρίζεται ή χρηματοδοτείται από τη Nespresso

Πώς υλοποιείται η στρατηγική της Lavazza για μηδενικές εκπομπές άνθρακα; Γιατί οι κάψουλες Lavazza χαρακτηρίζονται από μηδενικές εκπομπές άνθρακα;

Με την κυκλοφορία των καψουλών αλουμινίου, η Lavazza προσφέρει όλα τα εμπορικά της σήματα (Qualità Oro, Qualità Rossa, ¡Tierra!, Crema e Gusto και Dek), δηλώνοντας παράλληλα ότι η σειρά προϊόντων αυτή έχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Αυτή η διαδρομή είναι συνεπής με τη δέσμευση του Ομίλου Lavazza να στηρίζει τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα απέναντι στους στόχους του SDG 12 (Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης: υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και SDG 13 (αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής).

Συγκεκριμένα, τα έργα αντιστάθμισης στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO₂. Κάθε τόνος CO₂ που προέρχεται από μείωση ή δέσμευση, παράγει 1 πίστωση άνθρακα. Οι αποτελεσματικές μειώσεις (ή κατασχέσεις) εκπομπών μετρώνται με ακρίβεια και αυστηρές μεθοδολογίες υπολογισμού, και αυτές επαληθεύονται από τρίτα μέρη. Μετά από αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης, εκδίδονται πιστώσεις άνθρακα στην αγορά και διατίθενται μέσω ενός διεθνούς, ηλεκτρονικού μητρώου άνθρακα. B28 Όλες οι λειτουργίες ανιχνεύονται και είναι δημοσίως διαθέσιμες. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκκαθάρισης, οι πιστώσεις αποσύρονται για την αποφυγή διπλού υπολογισμού. Το έργο του τροπικού δάσους του Αμαζονίου Madre De Dios, που υποστηρίζεται από τη Lavazza, είναι πιστοποιημένο με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (VCS και CCB), ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και ευρωστία του έργου. Επιπλέον, ο συνεργάτης μας σε θέματα περιβάλλοντος Ecoact, που εμπλέκεται σε αυτό το έργο, εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές αντιστάθμισης, από την επιλογή του έργου έως την απόσυρση πιστώσεων για λογαριασμό της Lavazza.

Γιατί επέλεξε η Lavazza έργα αντιστάθμισης εκτός Ευρώπης;

Τα περισσότερα από τα έργα αντιστάθμισης που υπάρχουν σήμερα βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τα κοινωνικά oφέλη που συνδέονται με αυτά τα έργα έχουν μια αξιοσημείωτη θετική επίδραση στις τοπικές κοινωνίες όπου υλοποιείται το έργο.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος μηδενικών εκπομπών άνθρακα της Lavazza; Ποιες φάσεις περιλαμβάνονται; Τι συμπεριλαμβάνουν οι μηδενικές εκπομπές CO₂;

Οι μηδενικές εκπομπές αυτών των καψουλών περιλαμβάνουν την αντιστάθμιση εκπομπών που παράγονται σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, από την καλλιέργεια του καφέ μέχρι το τέλος της ζωής τους, σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταφοράς και απόρριψης.

Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή πρώτων υλών, την κατασκευή προϊόντων, τη φάση συσκευασίας, τη μεταφορά προς όλες τις κατευθύνσεις και, τέλος, τη φάση απόρριψης.

Υπάρχουν οποιοιδήποτε δεσμευτικοί νομικοί κανόνες που αφορούν στην επιλογή αυτή;

Η προσέγγισή μας απέναντι στον μηδενισμό εκπομπών άνθρακα είναι μια καθαρά εθελοντική πράξη. Αυτή η διαδρομή είναι συνεπής με τη δέσμευση του Ομίλου Lavazza να στηρίζει τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα απέναντι στους στόχους του SDG 12 (Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης: υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και SDG 13 (αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής).

Γιατί επέλεξε η Lavazza αυτήν την κατεύθυνση αναφορικά με την αειφορία;

Για 125 έτη, η επιχειρηματική προσέγγιση της Lavazza βασιζόταν στη συνεργασία μεταξύ του συστήματος αξιών και της οικονομικής σταθερότητας, που αποδεικνύεται από τη μεγάλη δέσμευση για αειφορία. Με τον καιρό, αυτή η συνεργασία έγινε μια στρατηγική διαδρομή της καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών, και μείωσης των επιπτώσεων, στοχεύοντας σε όλο και μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αειφορίας, με συνέπεια απέναντι στη δέσμευση του Ομίλου Lavazza να στηρίζει τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα των SDG 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και SDG 13 (αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής).

Αποφασίσαμε πρόσφατα να επιταχύνουμε αυτήν τη διαδρομή λόγω της επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής, η οποία μας επηρεάζει όλους, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων: οι τελευταίες μελέτες δείχνουν πώς αυτό το φαινόμενο μπορεί να καταστεί μη αναστρέψιμο. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι ο καφές αποτελεί ένα αγροτικό προϊόν, το οποίο καλλιεργείται σε ορισμένες από τις πλέον απειλούμενες περιοχές του πλανήτη σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το οποίο οδηγεί σε ανισορροπίες και άμεσες συνέπειες για τους παραγωγούς καφέ και τις οικογένειές τους, αλλά και στην παραγωγή, την παραγωγικότητα και την ποιότητα του καφέ.

Πώς δημιουργείται μια πίστωση άνθρακα; Πώς επικυρώνεται;

Όλα τα έργα αντιστάθμισης στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO₂. Κάθε τόνος CO₂ που προέρχεται από μείωση ή δέσμευση, παράγει 1 πίστωση άνθρακα. Οι αποτελεσματικές μειώσεις (ή κατασχέσεις) εκπομπών μετρώνται με ακρίβεια και αυστηρές μεθοδολογίες υπολογισμού, και αυτές επαληθεύονται από τρίτα μέρη αναγνωρισμένα από τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά από αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης, εκδίδονται πιστώσεις άνθρακα στην αγορά και διατίθενται μέσω ενός διεθνούς, ηλεκτρονικού μητρώου άνθρακα. Όλες οι λειτουργίες εκκαθάρισης ανιχνεύονται και είναι δημοσίως διαθέσιμες. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκκαθάρισης, οι πιστώσεις αποσύρονται για την αποφυγή διπλού υπολογισμού. Το έργο του τροπικού δάσους του Αμαζονίου Madre De Dios, που υποστηρίζεται από τη Lavazza, είναι πιστοποιημένο με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (VCS και CCB), ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και ευρωστία του έργου. Επιπλέον, ο συνεργάτης μας σε θέματα περιβάλλοντος Ecoact, που εμπλέκεται σε αυτό το έργο, εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές αντιστάθμισης, από την επιλογή του έργου έως την απόσυρση πιστώσεων για λογαριασμό της Lavazza.

Είναι όλα τα προϊόντα μονής μερίδας Lavazza μηδενικών εκπομπών CO₂;

Αυτό είναι το πρώτο προϊόν μηδενικών εκπομπών CO₂ της εταιρείας. Οι μηδενικές εκπομπές άνθρακα του προϊόντος περιλαμβάνουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τον κύκλο ζωής του προϊόντος από την καλλιέργεια του καφέ, έως το τέλος ζωής όλων των σταδίων παραγωγής, μεταφοράς και απόρριψης.

Αυτό είναι το πρώτο ορόσημο που στοχεύει στη μείωση και αντιστάθμιση των έμμεσων εκπομπών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, προς όλες τις κατευθύνσεις των λειτουργιών, υπό τον άμεσο έλεγχο της Lavazza.

Επιπλέον, για άμεσες εκπομπές, η Lavazza έχει μειώσει και αντισταθμίσει τις εκπομπές της στο Εταιρικό επίπεδο (εργοστάσια παραγωγής, εμπορικά γραφεία, γραφεία) από το 2020. Ο μηδενισμός των έμμεσων εκπομπών θα λάβει χώρα σταδιακά και θα επιτευχθεί μέσω προοδευτικών ετήσιων στόχων που αντιπροσωπεύονται από τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα.

*Σημείωση: Η Lavazza δεν συνδέεται, δεν υποστηρίζεται ή δεν χορηγείται από τη Nespresso