Back
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
COLLECTIONS
ΚΑΦΕΣ

*Η Lavazza δεν συνδέεται, υποστηρίζεται ή χρηματοδοτείται από τη Nespresso.

**Οι λέξεις Nescafè®, Dolce Gusto® και Melody I αποτελούν εμπορικά σήματα τρίτων και δεν σχετίζονται με τη Luigi Lavazza S.p.A.

BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

Όροι Χρήσης ιστοτόπου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20/07/2017

Η πρόσβαση στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου της Lavazza («lavazza.it» εφεξής ο «Ιστότοπος») συνεπάγεται την αποδοχή των παρακάτω Όρων Χρήσης από τον χρήστη.

Αποδοχή.

Ο Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της Luigi Lavazza S.p.A. (εφεξής «Lavazza»). Ο Ιστότοπος έχει σκοπούς ενημέρωσης και ηλεκτρονικού εμπορίου. Με τη σύνδεση ή τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής σας θα πρέπει να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου. 
Η Lavazza καλεί τους χρήστες του Ιστοτόπου να συμβουλεύονται περιοδικά τους παρόντες Όρους Xρήσης και τις άλλες ενότητες του Ιστοτόπου όπως πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων), πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies (Πολιτική για τα cookies) και τους Όρους Πώλησης, προκειμένου να ελέγχουν για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.

Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

H Lavazza είναι ο αποκλειστικός κάτοχος του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, κειμένων, εγγράφων, εικόνων, λογοτύπων, φωτογραφιών, διάταξης των σελίδων, σχεδίασης, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση. Τμήματα του περιεχομένου αυτού μπορεί να καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μοντέλα ή/και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αναγνωρίζονται από το ιταλικό και διεθνές δίκαιο. Κανένα από τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως άδεια από τη Lavazza ή ως αντικείμενο οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων χρήσης από χρήστες ή/και τρίτα μέρη. 

Χρήση του Ιστοτόπου.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρονται από τον Ιστότοπο διέπονται από τους Όρους Πώλησης

Οι χρήστες επιτρέπεται να κάνουν λήψη, προβολή ή εκτύπωση του περιεχομένου του Ιστοτόπου για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς μόνο, κατά τέτοιο τρόπο που να μη θίγει τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της Lavazza. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτή, της διανομής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης ή διάδοσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Lavazza. 

Έγγραφα και υλικά που αποστέλλονται στον Ιστότοπο.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον Ιστότοπο ηλεκτρονικά από τους χρήστες θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τη Lavazza (βλ. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων). 

Η Lavazza επιθυμεί να λαμβάνει παρατηρήσεις, υποδείξεις και κατευθύνσεις από τους χρήστες του Ιστοτόπου. Ωστόσο, η Lavazza δεν θα αποδέχεται οποιοδήποτε υλικό αποστέλλεται μέσω του Ιστοτόπου, εκτός από το περιεχόμενο το οποίο ζητείται ρητώς. Η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα και κατά την κρίση της, σε οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, και ως εκ τούτου, για προωθητικούς και εμπορικούς σκοπούς, οποιοδήποτε υλικό έλαβε μέσω του Ιστοτόπου, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς καμία υποχρέωση όσον αφορά τον χρήστη που έστειλε τέτοιο υλικό. 

Αναφορικά με τυχόν διαγωνισμούς ή/και προωθητικές ενέργειες, οι χρήστες καλούνται να ανατρέχουν σε σχετικούς κανονισμούς και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τη Lavazza μέσω του Ιστοτόπου. 

Ωστόσο, οι χρήστες απαγορεύεται να ανεβάζουν, να διανέμουν ή να διαδίδουν με άλλον τρόπο μέσω του Ιστοτόπου υλικά ή/και περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, επιβλαβές των δικαιωμάτων που αφορούν προσωπικά στοιχεία, υβριστικό ή άλλως παράνομο, ή/και οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο που ενδέχεται να συνιστά έγκλημα ή να προκαλέσει έγκλημα, ή/και παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή το δικαίωμα της Lavazza ή/και τρίτων μερών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να βλάψει με οποιοδήποτε τρόπο την εικόνα και το καλό όνομα της Lavazza.

Εγγυήσεις.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Όρων Πώλησης, τα υλικά του Ιστοτόπου παρέχονται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται και ως εκ τούτου, διατίθενται χωρίς εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Η Lavazza δεν παρέχει οποιαδήποτε σιωπηρή ή ρητή εγγύηση ότι ο Ιστότοπος ή το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες των χρηστών από την άποψη της συνέχειας της υπηρεσίας ή σχετικά με την απουσία ή/και έγκαιρη διόρθωση λαθών. 

Είναι κατανοητό ότι ορισμένα προϊόντα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν, από, ή σε συνδυασμό με, εικόνες ή γραφικές αναπαραγωγές που προορίζονται μόνο για λόγους απεικόνισης.

Αποποίηση ευθυνών.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο αυτόνομα και με αποκλειστική τους ευθύνη. Με την επιφύλαξη ότι η Lavazza αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που υπέστη κατά κάποιο τρόπο ο χρήστης ως αποτέλεσμα της πρόσβασης και της χρήσης ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού κάθε είδους που υπάρχει στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ιών, κακόβουλου λογισμικού ή άλλου κακόβουλου ηλεκτρονικού περιεχομένου. 

Η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει οποιαδήποτε υπηρεσία που παρασχέθηκε μέσω του Ιστοτόπου, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με την εν λόγω αναστολή ή διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του Ιστοτόπου της που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις της Lavazza ή τρίτων μερών. 

Η Lavazza δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που μπορεί να είναι προσβάσιμος μέσω συνδέσμου ή συνδέσμου πολυμέσων στον Ιστότοπο, υπό τον όρο ότι αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για να μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δημιουργούν συνδέσμους προς τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Lavazza.

Επαφές

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αιτήσεις για πρόσβαση, αλλαγές ή διαγραφή των δεδομένων σας, ή για να αντιταχθείτε στη χρήση τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Εξυπηρέτηση Πελατών της Lavazza A Modo Mio 

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna, 32
10152 ΤΟΡΙΝΟ (Ιταλία)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (info@lavazza.com

Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο Ιστότοπος, με τη διάταξη και το περιεχόμενό του, είναι σχεδιασμένος για χρήστες που βρίσκονται στην Ιταλία (η «Επικράτεια»). Η Lavazza δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το περιεχόμενό του ιστοτόπου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων κανονισμών εκτός Επικράτειας.

Κάθε διαμάχη σχετικά με τον Ιστότοπο, τη χρήση του και το περιεχόμενό του διέπεται από το ιταλικό δίκαιο. 

Περαιτέρω προβλέψεις

Με την επιφύλαξη του περιεχομένου των Όρων Πώλησης, της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και της Πολιτικής για τα cookies, οι παρόντες Όροι Χρήσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Lavazza και του χρήστη του Ιστοτόπου σε σχέση με τη χρήση αυτού. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται από τη Lavazza όσον αφορά τις σχέσεις με τους χρήστες του Ιστοτόπου θα θεωρούνται προσθήκη σε αυτούς τους όρους.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτές ακυρωθεί ή κηρυχθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν πλήρως έγκυροι και αποτελεσματικοί.