Η φιλοσοφία μας

Καλύτερος καφές, καλύτερη ζωή, καλύτερο μέλλον

Εργαζόμαστε για έναν καλύτερο καφέ, κάθε μέρα.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να κάνουμε τον καφέ σας καλύτερο, κάθε μέρα.

Το κάνουμε υποστηρίζοντας έργα αειφορίας στις χώρες προέλευσης, μειώνοντας την περιβαλλοντική επίπτωση των προϊόντων μας, απασχολώντας μια περήφανη και επαγγελματική κοινότητα barista και λάτρεων του καφέ, πρόθυμων να διαδώσουν ένα θετικό μήνυμα και έτοιμων να σερβίρουν περισσότερα από απλώς καφέ.

Εργαζόμαστε για ένα καλύτερο προϊόν κάθε μέρα και παντού, από τη φυτεία μέχρι το φλιτζάνι, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία καφέ, σε όλες τις μορφές, στιγμές και από κάθε άποψη.

 

Η δική μας προσέγγιση

Τα έργα Fondazione Lavazza ¡Tierra! αποτελούν χειροπιαστά παραδείγματα όσων κάνει η Lavazza για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, την κοινωνική εξέλιξη και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων καλλιέργειας καφέ, με σεβασμό στο περιβάλλον.

 

 

04_mag-article-images-1_Our-Approach_x2
04_mag-article-images-2_Our-Approach_x2

Σε συνεργασία με τη Rainforest Alliance™ και τοπικούς συνεργάτες, δημιουργούμε βιώσιμες συνθήκες εργασίας, αυξάνοντας την ποιότητα καφέ, καθώς και την παραγωγικότητα των φυτειών, χάρη σε βιώσιμα πρότυπα αγρονομίας και καλλιέργειας.   

 

Κάθε χαρμάνι La Reserva de ¡Tierra! περιέχει καφέδες από αυτές τις περιοχές και κοινότητες, οι οποίες συμμετέχουν σε έργα κοινωνικής ευθύνης.


Για αυτόν τον λόγο, οι καφέδες La Reserva de ¡Tierra! είναι συνώνυμο της αριστείας και της αειφορίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα: Rainforest Alliance Certified™, προσεκτικά επιλεγμένοι και απαλά καβουρδισμένοι κόκκοι για να σας προσφέρουν μια μοναδική βιώσιμη γευστική εμπειρία προέλευσης καφέ.

 

 

Fondazione Lavazza

Το Fondazione Lavazza προωθεί και χρηματοδοτεί διεθνή έργα βιωσιμότητας στις χώρες όπου καλλιεργείται ο καφές.


Τα έργα Fondazione Lavazza ¡Tierra! που ξεκίνησαν το 2002
 από ένα έργο κοινωνικής ευθύνης για τη βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, και τεχνικών παραγωγής, αφορούν περισσότερους από 90.000 παραγωγούς καφέ, σε 3 ηπείρους και 17 χώρες.

 

 

Η Lavazza και οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης

Οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν το σχέδιο για να επιτευχθεί ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Απευθύνονται στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στη φτώχεια, την ανισότητα, την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη.

Το έργο Lavazza ¡Tierra! ασπάζεται και συμφωνεί απολύτως με τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακαλύψτε την καθημερινή μας δέσμευση για έναν καλύτερο καφέ και ένα καλύτερο προϊόν, από τη φυτεία μέχρι το φλιτζάνι.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ