Συσκευασία
Ψάχνουμε συνεχώς για αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και λύσεις για την προστασία τόσο της ποιότητας όσο και του περιβάλλοντος.


Ο καφές είναι ένα ευαίσθητο προϊόν, ευαίσθητο στο φως, τον αέρα, τη θερμότητα και την υγρασία. Ως εκ τούτου, η συσκευασία είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας για τη μακρά διατήρηση της ποιότητας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι συνεχώς αφοσιωμένο στην ανάπτυξη νέων λύσεων που συνδυάζουν την εγγύηση προϊόντος, την καινοτομία και τη φιλικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί μας επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική επίπτωση. Η ΑΚΖ (Ανάλυση Κύκλου Ζωής) έχει εγκριθεί ως τεχνική και επιστημονικό εργαλείο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο στόχος είναι η βελτίωσή τους από οικολογικής άποψης, με τη συνεργασία διαφόρων προμηθευτών. Το τμήμα ολοκληρώνει ένα εργαστήριο Δοκιμής Υλικών εξοπλισμένο με την πιο προηγμένη τεχνολογία για τον καθορισμό των υλικών συσκευασίας.