Καφές
Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης διαχειρίζεται ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του καφέ Lavazza, ξεκινώντας από την επιλογή των μεθόδων συγκομιδής.
Πρώτη ύλη
Πρώτη ύλη

Η αγορά των πρώτων υλών παρακολουθείται από εμπειρογνώμονες του τμήματος, οι οποίοι, μέσω της εφαρμογής ποιοτικών προτύπων ακριβείας για κάθε πηγή προέλευσης καφέ, αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα πριν αγοραστούν οι αναγκαίες παρτίδες για την παραγωγή. Σήμερα, η οπτική διαλογή και η καταλογογράφηση κάθε πηγής καφέ πραγματοποιείται στην χώρα όπου καλλιεργείται: κάθε ποικιλία τοποθετείται στην αγορά σύμφωνα με ακριβή κριτήρια ποιότητας και τιμής. Οι εμπειρογνώμονες του τμήματος επιλέγουν ποιον καφέ να αγοράσουν ανάλογα με τις προδιαγραφές που πρέπει να είναι εγγυημένες στα χαρμάνια Lavazza.

Μονάδες παραγωγής
Μονάδες παραγωγής

Κατά την άφιξη στο εργοστάσιο, όλες οι φάσεις (χειρισμός, αποθήκευση, δημιουργία χαρμανιού και προετοιμασία για καβούρδισμα) παρακολουθούνται από ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών.

Ανάμειξη
Ανάμειξη

Η ανάμειξη του χαρμανιού, το καβούρδισμα και το άλεσμα βρίσκονται στον πυρήνα της διαδικασίας παραγωγής καφέ. Είναι τα βασικά στάδια που κάνουν τον καφέ μοναδικό, τα σημεία στα οποία οι ειδικοί μας παρεμβαίνουν πιο συχνά επιβλέποντας το σύνολο της διαδικασίας. Η δημιουργία των χαρμανιών, που αναπτύχθηκε εντός του τμήματος, ελέγχεται από ειδικούς της Lavazza, από το πληροφοριακό μας σύστημα και από μια ομάδα γευσιγνωστών που λαμβάνει δείγματα από κάθε μείγμα ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς το ίδιο αποτέλεσμα στο φλιτζάνι για κάθε χαρμάνι. Καβούρδισμα

Καβούρδισμα
Καβούρδισμα

Το καβούρδισμα γίνεται σε βαρέλια και μηχανές θερμομεταφοράς. Μέσα από αυτές εξασφαλίζουμε τον σωστό βαθμό καβουρδίσματος για κάθε χαρμάνι. Ένα πιλοτικό σύστημα καβουρδίσματος μάς επιτρέπει να εκτελέσουμε ένα σύντομο κύκλο ελέγχου, καβουρδίζοντας ένα δείγμα καφέ πριν ξεκινήσει η πλήρους κλίμακας παραγωγή.

Άλεσμα
Άλεσμα

Η διαδικασία άλεσης, η οποία διαφέρει ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του κάθε χαρμανιού, ελέγχεται επίσης αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής που με τη σειρά τους ελέγχονται από το τμήμα. Στη συνέχεια, ο αλεσμένος καφές αποθηκεύεται σε σιλό με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα για την προστασία έναντι οξειδωτικών παραγόντων (φως, οξυγόνο, υγρασία και θερμότητα) και αποστέλλεται γρήγορα στο στάδιο της συσκευασίας. Τα σχήματα των συσκευασιών και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ουσιώδη για τη διασφάλιση της βέλτιστης διατήρησης των χαρμανιών, και το τμήμα αναζητά συνεχώς όλο και πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Αφαίρεση καφεΐνης
Αφαίρεση καφεΐνης

Η μέθοδος παραγωγής καφέ ντεκαφεϊνέ Lavazza είναι επίσης αποτέλεσμα των ερευνών του τμήματός μας. Το εργοστάσιο κατασκευής Pozzilli εφαρμόζει την καινοτόμο διαδικασία υπερκρίσιμου CO2, το οποίο έχει μια φυσική, επιλεκτική επίδραση στους κόκκους, βελτιστοποιώντας τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες. Υπό ειδικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (σε υπερκρίσιμη κατάσταση, μεταξύ υγρού και αερίου), το διοξείδιο του άνθρακα έχει μια προηγμένη ικανότητα να δεσμεύει επιλεκτικά την καφεΐνη, εξάγοντάς την χωρίς επιπτώσεις στα αρωματικά συστατικά του καφέ.

Εκχύλιση του καφέ
Εκχύλιση του καφέ

Το τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι φυσικά η εκχύλιση, όταν δηλαδή το προϊόν μετατρέπεται σε μια στιγμή απόλαυσης για να τη γευτείτε και να τη μοιραστείτε, και όλο το πάθος που επενδύει η Lavazza αποδίδει καρπούς. Με τη νέα τεχνολογία και τα μαθήματα για baristas που προσφέρονται στο Training Center, είμαστε σε θέση να ελέγχουμε και αυτό το στάδιο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα espresso Lavazza, μέχρι την τελευταία γουλιά.