Έρευνα και Ανάπτυξη
Η Lavazza καλλιεργεί το πάθος για την καινοτομία και την ποιότητα
Πίσω από κάθε χαρμάνι Lavazza υπάρχει μια προστιθέμενη αξία που κάνει την προσφορά μας μοναδική. Αυτή η αξία σημαίνει έρευνα, μελέτη και καινοτομία: πάθος για τα προϊόντα μας. Στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ζει αυτό το πάθος. Μια ομάδα ειδικών που δουλεύει σε τρεις τομείς: έρευνα και επιλογή πρώτων υλών για καφέ, μηχανήματα και συστήματα, υλικά και συσκευασία.