2012
Η έκθεση αειφορίας αποδίδει απτά αποτελέσματα. Έχοντας αυτό ως θεμέλιο, η Lavazza εξακολουθεί να εργάζεται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας παραγωγής.
2012
Καινοτομία

Αξιολόγηση
Πριν από λίγα χρόνια, η εταιρεία ξεκίνησε μια διαδρομή για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ορισμένων βασικών της προϊόντων. Χρησιμοποιήθηκε μια μεθοδολογική προσέγγιση, η αξιολόγηση του κύκλου ζωής, για τη μελέτη των πρώτων υλών, των μεθόδων επεξεργασίας στις χώρες προέλευσης του καφέ, καθώς και σε εργοστάσια παραγωγής στην Ιταλία, της συσκευασίας, των μηχανημάτων καφέ, της μεταφοράς των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων και της απόρριψης του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Προϊόν

Η Έκθεση αειφορίας δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2012. Η εταιρεία αναγνώρισε τα αποτελέσματα που η δέσμευσή της για την αειφορία είχε επιτύχει και δεσμεύτηκε να συνεχίσει σε αυτή τη διαδρομή.

Επικοινωνία

Το έργο Lavazza ¡Tierra! επεκτείνεται επίσης στη Βραζιλία, την Ινδία, το Περού και την Τανζανία, περιλαμβάνοντας έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αγροτών και κοινοτήτων. Μια ιστορία που ξετυλίγεται μέσα από τις υποβλητικές εικόνες του φωτογραφικού έργου του Steve McCurry, όπου κάθε εικόνα παρουσιάζεται χωρίς φίλτρα και πλούσια σε νόημα.

Συνεχίστε το ταξίδι
2015