2004
Αυτή είναι μια δέσμευση που η εταιρεία μας πάντα θεωρούσε πολύτιμη. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε και να ανανεώσουμε όλη τη δουλειά που γίνεται στα έργα κοινωνικής ευθύνης που η οικογένεια της Lavazza έκανε πάντα ιδιωτικά.
2004
Καινοτομία

Το Ίδρυμα Giuseppe e Pericles Lavazza, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ανθρώπων, στις χώρες καλλιέργειας του καφέ, ιδρύθηκε το 2004.

Προϊόν

Το χαρμάνι ¡Tierra!, η καρδιά της δέσμευσης της εταιρείας για αειφορία, ξεκίνησε το 2004 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μέσα από αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η Lavazza, βελτίωσε σταδιακά τις συνθήκες διαβίωσης 3.000 αγροτών σε οκτώ χώρες, τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής τους και εισάγοντας νέες, πιο οικολογικές και αποδοτικές γεωργικές τεχνικές.

Επικοινωνία

Ο Steve McCurry πραγματοποίησε ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ για το έργο ¡Tierra!, μια πρωτοβουλία αειφορίας που αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των μικρών κοινοτήτων. Ξεκίνησε στην Ονδούρα, την Κολομβία και το Περού, και τώρα έχει εξαπλωθεί σε έξι χώρες.

Συνεχίστε το ταξίδι
2012