Back
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
COLLECTIONS
ΚΑΦΕΣ

*Η Lavazza δεν συνδέεται, υποστηρίζεται ή χρηματοδοτείται από τη Nespresso.

**Οι λέξεις Nescafè®, Dolce Gusto® και Melody I αποτελούν εμπορικά σήματα τρίτων και δεν σχετίζονται με τη Luigi Lavazza S.p.A.

BUSINESS
LAVAZZA STORIES

Ενημερώθηκε 20/07/2017

Οι παρόντες Όροι Πώλησης ρυθμίζουν την προμήθεια και την πώληση των προϊόντων στον καταναλωτή μέσω του ιστοτόπου lavazza.it (εφεξής ο «Ιστότοπος») που ανήκει στη Luigi Lavazza S.p.A. και διατυπώνονται και παρέχονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος Αρ. 2016 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005, (τον λεγόμενο «Καταναλωτικό κώδικα») και όλους τους άλλους νόμους που ισχύουν για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες μέσω των υπηρεσιών εξυπηρέτησης, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση πελατώνμας. Επιπλέον, για κάθε άλλη νομική πληροφορία σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου και τις αγορές που γίνονται μέσω του Ιστοτόπου, παρακαλούμε ανατρέξτε στις ενότητες: Όροι ΧρήσηςΠολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένωνCookiesΑποστολή και Παράδοση,
ΠληρωμέςΔικαίωμα ΥπαναχώρησηςΕγγύηση νομικής συμμόρφωσηςΣυλλογή μεταχειρισμένου προϊόντος ισοδύναμου τύπου. Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τακτικά τις ενότητες, καθώς και τους Όρους Πώλησης, για να ελέγχετε για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.

1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέρη της συμβάσεως είναι:

- Η Luigi Lavazza S.p.A. («Lavazza»), με καταστατική έδρα στο Τορίνο, Via Bologna 32, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Τορίνο, με φορολογική ταυτότητα και αριθμό ΦΠΑ 00470550013·

-Ο «Πελάτης»: ο τελικός καταναλωτής, ή κάθε φυσικό πρόσωπο που κάνει μια αγορά μέσω του Ιστοτόπου για άλλους σκοπούς εκτός από μια εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα, στην οποία αυτός μπορεί να συμμετέχει.

Η Lavazza πωλεί τα προϊόντα της στον Ιστότοπο και πραγματοποιεί ηλεκτρονικό εμπόριο αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες της, όπως ορίζονται παραπάνω (εφεξής «Καταναλωτής»). Ενόψει αυτής της εμπορικής πολιτικής, διατηρούμε ως εκ τούτου το δικαίωμα να μην επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε εντολές άλλων προσώπων πλην του καταναλωτή. Εάν δεν είστε Καταναλωτής, σας προσκαλούμε να μην προβείτε σε τυχόν συναλλαγές πωλήσεων στον Ιστότοπο.

Η Lavazza πωλεί τα προϊόντα της αποκλειστικά μέσω του Ιστοτόπου της και μόνο στην Ιταλία. Οι αιτήσεις αγοράς με διεύθυνση παράδοσης εκτός Ιταλίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και να εκπληρωθούν από τη Lavazza.

Η γλώσσα για τη σύναψη σύμβασης με τη Lavazza είναι η ιταλική.

Αυτοί οι Όροι Πώλησης δεν ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων από οντότητες εκτός της Lavazza που μπορεί να υπάρχουν στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, μπάνερ ή άλλων υπερ-συνδέσεων. Πριν από την υποβολή κάθε παραγγελίας και αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών από άλλες οντότητες πλην της Lavazza, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους όρους πώλησης, καθώς η Lavazza δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών από τέτοιες οντότητες ή την ολοκλήρωση συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ χρηστών του Ιστοτόπου και τρίτων μερών.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πριν την ένταξή του στο Πρόγραμμα, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους, καθώς και όλες τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία της αγοράς και το περιεχόμενο από τις παρακάτω ενότητες: Όροι ΧρήσηςΠολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

Η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους Πώλησης και τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω, αναρτώντας αυτές τις αλλαγές στον Ιστότοπο. Παρακαλούμε να ελέγχετε τον Ιστότοπο τακτικά για να δείτε αν έχουν γίνει τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές. Κάθε αλλαγή θα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στον Ιστότοπο.

Οι Όροι πώλησης που ισχύουν για την αγορά θα είναι πάντα αυτοί που ισχύουν όταν γίνεται η παραγγελία.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Στον Ιστότοπο, η Lavazza πωλεί αποκλειστικά προϊόντα με εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας ή/και καταχωρημένα σήματα, ή σε κάθε περίπτωση με την έγκριση των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Lavazza δεν πωλεί μεταχειρισμένα ή παράτυπα προϊόντα ή προϊόντα με ποιότητα κατώτερη του αντίστοιχου προτύπου που προσφέρεται στην αγορά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων παρουσιάζονται στον Ιστότοπο στο φύλλο κάθε προϊόντος. Ωστόσο, οι εικόνες και τα χρώματα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στον Ιστότοπο μπορεί να αλλάξουν ή να μην είναι ακριβώς τα ίδια με τα αληθινά λόγω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και της οθόνης που χρησιμοποιείται.

Τα προϊόντα πωλούνται με την τιμή που αναγράφεται στον Ιστότοπο, κατά την Εντολή Αγοράς (βλέπε κατωτέρω). Οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές και τροποποιήσεις. Παρακαλούμε να ελέγχετε την τελική τιμή πώλησης πριν από την υποβολή της φόρμας παραγγελίας που επιβεβαιώνει την αγορά.

Οι τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνουν πρόσθετες ενδεχόμενες χρεώσεις αποστολής και παράδοσης που, ενδεχομένως, έχουν γνωστοποιηθεί στον πελάτη μέσα από ειδικές οδηγίες στον Ιστότοπο και έχουν έρθει σε γνώση του κατά τη διαδικασία αγοράς.

4. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για να αγοράσει ένα ή περισσότερα προϊόντα στον Ιστότοπο, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει, και να υποβάλει ηλεκτρονικά στη Lavazza, την αντίστοιχη φόρμα (εφεξής «Εντολή Αγοράς») ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία αγοράς. Όλες οι φάσεις της διαδικασίας αγοράς περιγράφονται σαφώς στις σελίδες του Ιστοτόπου και στα σχετικά κείμενα και γραφικά.

Η Εντολή Αγοράς, εμφανίζεται στο σύνολό της, αμέσως πριν από τη σύναψη της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν οποιαδήποτε πληρωμή, και περιέχει μια σύνοψη των πληροφοριών σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος που έχει παραγγελθεί, την τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων ή τελών) και τυχόν έξοδα αποστολής ή χρεώσεις που ισχύουν.

Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την Εντολή Αγοράς, ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης αυτών των Όρων Πώλησης όσον αφορά την αγορά που πραγματοποίησε από τη Lavazza. Εάν δεν αποδέχεστε κάποιους από τους όρους που αναφέρονται στους Όρους Πώλησης, παρακαλούμε μην υποβάλετε οποιαδήποτε Εντολή Αγοράς.

Μετά την παραλαβή της Εντολής Αγοράς, η Lavazza θα ελέγξει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος που έχει παραγγελθεί και, μόλις η διαθεσιμότητα επαληθευτεί, θα στείλει στον πελάτη μια επιβεβαίωση παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα περιέχει τους παρόντες Όρους Πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, καθώς και όλες τις πληροφορίες που ήδη περιλαμβάνονται στην περίληψη των εμπορικών και συμβατικών όρων που προβάλλονταν πριν σταλεί η Εντολή Αγοράς.

Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί και ολοκληρωθεί όταν η Lavazza, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, στέλνει στον Πελάτη την επιβεβαίωση παραλαβής της ολοκληρωμένης και υποβληθείσας Εντολής Αγοράς του, μετά την επιβεβαίωση της ακρίβειας των δεδομένων που υποβλήθηκαν.

Η Εντολή Αγοράς θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων μας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η παραγγελία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των όρων του νόμου.

Η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί Εντολές Αγοράς που είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες ή δεν είναι σύμφωνες με την εμπορική πολιτική που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους παρόντες Όρους πώλησης ή όταν κάποιο από τα προϊόντα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμο. Στις περιπτώσεις αυτές, θα σας ενημερώνουμε ότι η σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι η Lavazza δεν έχει προχωρήσει σε επεξεργασία της Εντολής Αγοράς, εξηγώντας τους λόγους.

Ειδικότερα, αν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή έχουν εξαντληθεί κατά τη στιγμή της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο, ή κατά τη στιγμή της υποβολής του δελτίου παραγγελίας, η Lavazza θα σας ενημερώσει εγκαίρως για τη μη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις η σύμβαση δεν θα ολοκληρωθεί και, αν έχει ήδη συναφθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα ακυρωθεί αυτόματα και κανένα ποσό δεν θα χρεωθεί.

Ρητά εξαιρείται οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες σε πρόσωπα ή/και ιδιοκτησία που προκαλούνται από την αποτυχία εκπλήρωσης μίας παραγγελίας για τους παραπάνω λόγους.

5. ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέσω της υπηρεσίας «Κράτηση Προϊόντος» μπορείτε να αγοράσετε κάποια προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας αγοράς, τα οποία η Lavazza αναλαμβάνει να σας αποστείλει μόλις είναι διαθέσιμα.

Μόλις ληφθεί ηλεκτρονικά η Εντολή Αγοράς που συμπληρώσατε και αποστείλατε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Κράτησης Προϊόντος, και αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος ότι τα δεδομένα που έχετε υποβάλει και έχουν διαβιβαστεί είναι ακριβή, η Lavazza θα στείλει μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την αποστολή και την παράδοση εντός μίας ημέρας μετά την παραγγελία σας.

Αποστέλλοντας την προαναφερόμενη ειδοποίηση, η συμφωνία αγοράς θα θεωρείται ότι ολοκληρώνεται.

Για οτιδήποτε άλλο που δεν περιγράφεται ρητά στην παρούσα παράγραφο, οι παρακάτω Όροι Πώλησης θα ισχύουν με επιφύλαξη.

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του Ιστοτόπου θα παραδοθούν από τη Lavazza μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Εντολή Αγοράς εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης. Σε περίπτωση που η εταιρεία ταχυμεταφορών δεν καταφέρει για οποιοδήποτε λόγο να παραδώσει την παραγγελία σας, θα σας αφήσει μια ειδοποίηση μη παράδοσης που θα αναγράφει τους σχετικούς αριθμούς που θα χρειαστείτε για να οργανώσετε μια νέα ημερομηνία παράδοσης. Ο εταιρεία ταχυμεταφορών λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Για παραγγελίες μικρότερες των 46,00 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 5,99 ευρώ, ενώ για παραγγελίες αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 46,00 ευρώ, η παράδοση είναι δωρεάν.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή των παραγγελιών μπορεί να γίνει: 

(i) μέσω πιστωτικής κάρτας που ανήκει στο σύστημα πληρωμών Visa/MasterCard/American Express 
(ii) με αντικαταβολή, πληρώνοντας σε μετρητά απευθείας στον ταχυμεταφορέα που έχει οριστεί από τη Lavazza κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, οι οικονομικές πληροφορίες (για παράδειγμα, ο αριθμός της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή η ημερομηνία λήξης της) θα διαβιβαστούν, μέσω κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου, στις τράπεζες που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες για απομακρυσμένη ηλεκτρονική πληρωμή, χωρίς τα τρίτα μέρη να είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Lavazza παρά μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αγορά σας και για την έκδοση σχετικών επιστροφών σε περίπτωση οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων (όπου προβλέπεται στη σύμβαση), ή όταν είναι απαραίτητο για την αποτροπή ή την αναφορά στην αστυνομία οποιασδήποτε απάτης που σχετίζεται με τον Ιστότοπο. Το ποσό για την αγορά των προϊόντων και τα έξοδα αποστολής θα χρεώνεται τη στιγμή της αποστολής των αγορασμένων προϊόντων.

Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την έκδοση τιμολογίου, όπως υποδεικνύεται κατά τη διαδικασία αγοράς. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση τιμολογίου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή της αντίστοιχης Εντολής Αγοράς.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (Άρθρο 52 κ.ε. του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος Αρ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005)

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσω μιας επιστολής επικοινωνίας που επιτρέπει την αναγνώριση του Πελάτη και της σύμβασης και θα αποστέλλεται συστημένη με απόδειξη παραλαβής στην ακόλουθη διεύθυνση:

Lavazza Customer Service A Modo Mio – Via Bologna, 32 – 10154 Τορίνο

Εναλλακτικά, η κοινοποίηση μπορεί να σταλεί, εντός της ίδιας προθεσμίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@lavazzamodomio.it) ή φαξ (+39 011 2398333).

Η υπαναχώρηση επιτρέπεται μόνο εντός, και όχι αργότερα, 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Μόλις η ανακοίνωση της υπαναχώρησης παραληφθεί από τη Lavazza, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου να γνωστοποιήσει τη διεύθυνση επιστροφής των προϊόντων. Στη συνέχεια, ο Καταναλωτής θα διασφαλίσει ότι τα προϊόντα επιστρέφονται στη Lavazza σύμφωνα με τις οδηγίες εντός, και όχι αργότερα, των επόμενων 14 ημερών. Εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης σχετικά με την υπαναχώρηση, η Lavazza θα επιστρέψει στο ακέραιο, το ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη. Το κόστος της επαναποστολής προϊόντων στη Lavazza επιβαρύνει τον Καταναλωτή.

Η πλήρης ακεραιότητα του προς επιστροφή προϊόντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών Lavazza A Modo Mio: Τηλ. (+39 011 3020300) - Φαξ: (+39 011 2398333) - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (info@lavazzamodomio.it)

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Tίτλου ΙΙΙ, Mέρος IV του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος 206/2005 (Καταναλωτικός Κώδικας), η Lavazza εγγυάται ότι τα προϊόντα που αγοράζονται στον ιστότοπο θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της παράδοσης, χωρίς επιφύλαξη για όλα τα δικαιώματα και αξιώσεις που είναι διαθέσιμες στον Καταναλωτή βάσει των κανόνων του Καταναλωτικού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποκατάστασης χωρίς χρέωση, επισκευής ή αντικατάστασης και, εναλλακτικά, άλλων αξιώσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 130 του Καταναλωτικού Κώδικα. Ως «ελάττωμα» ορίζεται ένας σημαντικός περιορισμός ή μείωση της καταλληλότητας χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 129 του Καταναλωτικού κώδικα. Όλα τα ελαττώματα που οφείλονται σε αμέλεια ή κακή χρήση του προϊόντος δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Το ελαττωματικό προϊόν, αν εξακολουθεί να καλύπτεται από την εγγύηση, πρέπει να αποστέλλεται στο κέντρο εξυπηρέτησης μαζί με τα αντίγραφα των εγγράφων που πιστοποιούν την αγορά και την ημερομηνία παράδοσης. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

10. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ (Άρθρο 22 του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος 49/2014).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος Αρ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014, η Luigi Lavazza S.p.A. (Lavazza), όταν προμηθεύει ένα νέο κομμάτι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που παράγεται από τη Lavazza για οικιακή χρήση, μετά από παραγγελία που πραγματοποιήθηκε από τον Καταναλωτή μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας επικοινωνίας εξ αποστάσεως, προσφέρεται να παραλάβει δωρεάν, σε βάση ένας προς ένα, το μεταχειρισμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τη διάθεση αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ισοδύναμο με το νέο εξοπλισμό που παρέχεται (ισοδύναμο ΑΗΗΕ - απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Η συλλογή των ισοδύναμων ΑΗΗΕ θα πραγματοποιείται από τη Lavazza στην ίδια διεύθυνση στην οποία παραδόθηκε το νέο προϊόν και θα λάβει χώρα μετά την παράδοση του τελευταίου. Για να επωφεληθεί από τη δωρεάν συλλογή του ισοδύναμου ΑΗΗΕ, ο καταναλωτής πρέπει να ζητήσει την υπηρεσία κατά την παραγγελία του νέου προϊόντος, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών Lavazza A Modo Mio: Τηλ: +39 011 30 20 300 Fax: +39 011 23 98 333) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ( info@lavazzamodomio.it) Ο συνολικός αριθμός των ισοδύναμων ΑΗΗΕ που συλλέγονται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την ποσότητα των προϊόντων του ιδίου τύπου που έχουν αγοραστεί. Η Lavazza, σχετικά με την επαλήθευση της ύπαρξης του αιτήματος και της παραγγελίας για την παροχή ενός νέου ΗΗΕ, θα εξασφαλίσει ότι η συλλογή των ισοδύναμων ΑΗΗΕ θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένους προμηθευτές, οι οποίοι θα επικοινωνήσουν με τον Καταναλωτή προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με την ημερομηνία της συλλογής. Κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία, ο καταναλωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι το ισοδύναμο ΑΗΗΕ είναι έτοιμο να συλλεχθεί (αποσυνδεδεμένο από το τροφοδοτικό, καθαρό, κλπ). Η συλλογή μπορεί να απορριφθεί εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος μόλυνσης για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή ή εάν καθίσταται προφανές ότι το ισοδύναμο ΑΗΗΕ δεν περιέχει τα βασικά εξαρτήματα ή περιέχει άλλα απόβλητα εκτός των ΑΗΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον Καταναλωτή ότι όλα τα ΑΗΗΕ μπορούν να διατεθούν σε κέντρα διάθεσης αστικών αποβλήτων. Τα πολύ μικρά ΑΗΗΕ (εξωτερικές διαστάσεις μικρότερες από 25 εκ.) μπορούν επίσης να διατεθούν δωρεάν, ακόμη και χωρίς την αγορά ενός νέου ισοδύναμου προϊόντος, στα καταστήματα πώλησης με επιφάνεια τουλάχιστον 400 τ.μ. για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και άλλα καταστήματα που δραστηριοποιούνται εθελοντικά σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την οποία σας καλούμε να ελέγχετε περιοδικά μαζί με τους παρόντες Όρους Πώλησης για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.

Για άλλους όρους που αφορούν τη χρήση του Ιστοτόπου, παρακαλούμε επίσης να διαβάσετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική μας για τα Cookies, τα οποία σας καλούμε να ελέγχετε περιοδικά, μαζί με αυτούς τους Όρους Πώλησης, για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.

12. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Lavazza A Modo Mio, Via Bologna 32 - 10152 Τορίνο (Ιταλία)

Τηλέφωνο: (+39 011/3020300)

Φαξ: (+39 011/2398333)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (info@lavazzamodomio.it)

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι Πώλησης διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και ειδικότερα από το ιταλικό Νομοθετικό Διάταγμα Αριθ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (γνωστό ως Καταναλωτικός κώδικας), με ειδική αναφορά στους κανόνες απομακρυσμένων συμβάσεων και το Νομοθετικό διάταγμα Αρ. 70 της 9ης Απριλίου 2003 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εμπορίου.

Η Δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς θα είναι αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα ιταλική νομοθεσία τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Αν θέλετε να μας θέσετε ένα ερώτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@lavazza.it