ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Το νέο Ημερολόγιο της Lavazza

Μόνο με την εγγύηση της υγείας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ευεξία.
Αρχηγός Nat Ebo Nsarko, διοικητικός γραμματέας χώρας της ΜΚΟ «Millennium Promise Alliance» στην Γκάνα
Αυτό που κάνω για το 2030 είναι
Προώθηση δεοντολογικών μοντέλων ανάπτυξης.

Ονομάζομαι Αρχηγός Nat Ebo Nsarko. Είμαι διοικητικός γραμματέας της Γκάνα στη διεθνή ΜΚΟ «Millennium Promise Alliance» και της καμπάνιας «One Million Community Health Workers (1mCHW) Campaign», καθώς και εκπρόσωπος προώθησης για την ειρήνη, ειδικός στον τομέα της κοινοτικής υγείας των εργαζομένων και εμπειρογνώμονας στις επικοινωνίες για την ανάπτυξη. Μέσω των πρωτοβουλιών της «Millennium Promise» και της Καμπάνιας 1mCHW, εργαζόμαστε άμεσα σε πολλές αφρικανικές χώρες προκειμένου να εξαλείψουμε τις συνθήκες της ακραίας φτώχειας και να καταστήσουμε την υγειονομική περίθαλψη προσιτή στους φτωχούς των αγροτικών περιοχών και στους μη προνομιούχους.

Προωθούμε ένα δεοντολογικό και εύκολα αναπαράξιμο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που μπορεί να μειώσει δραστικά τις ασθένειες που συνδέονται με την αβεβαιότητα των συστημάτων και των δομών.

Το μοντέλο αυτό εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες και, με αειφόρο τρόπο, εδραιώνει την ικανότητα της κοινότητας να διασφαλίζει την πρόσβαση στο πόσιμο νερό, την ποιοτική εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη βελτίωση των σπόρων, των λιπασμάτων και των αποτελεσματικών μηχανημάτων για έναν «κλιματικά έξυπνο» γεωργικό τομέα. Η κύρια εκστρατεία της «1mCHW» αποτελείται από ένα ενιαίο πρόγραμμα που αξιοποιεί την ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών) σε διαφορετικά επίπεδα για την ενίσχυση της βασικής υγειονομικής περίθαλψης, τη δημιουργία ικανοτήτων σε επίπεδο κοινότητας, τη διαχείριση της ανεργίας των νέων και της μετανάστευσης από αγροτικές σε αστικές περιοχές, τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

Όλα αυτά αποτελούν πραγματική πηγή ελπίδας και συγκεκριμένη ευκαιρία αυτοδιάθεσης για τις κοινότητες, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, την οποία κουβαλάμε μέρα με τη μέρα, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του 2030.