ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06/09/2017, ΕΚΔΟΣΗ 4.0

 

Οι παρόντες Όροι Πώλησης ρυθμίζουν την προμήθεια και την πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου www.lavazza.it, που ανήκει στη Luigi Lavazza S.p.A. για τον καταναλωτή ο οποίος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Lavazza da te» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή «Συνδρομή») και διατυπώνονται και παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος Αρ. 2016 της 6ης Σεπτεμβρίου, 2005, (τον λεγόμενο «Καταναλωτικό Κώδικα») και οποιουδήποτε άλλου δίκαιου εφαρμοστέου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αυτοί οι όροι πώλησης ισχύουν με την επιφύλαξη των γενικών προϋποθέσεων πώλησης της ιστοσελίδας (οι «Γενικοί Όροι»). Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των περιεχομένων αυτών των όρων και των γενικών όρων, υπερισχύουν αυτοί οι όροι. Για τους σκοπούς αυτών των όρων πώλησης, οι ορισμοί που παρατίθενται στους Γενικούς Όρους ισχύουν όπου αυτοί δεν επαναλαμβάνονται ή παρεκκλίνουν από αυτό το έγγραφο.

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες μέσω των υπηρεσιών υποστήριξης επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Lavazza – Via Bologna 32 - 10152 Τορίνο – Τηλ. 011/3020300 – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@lavazzamodomio.it.

Επιπλέον, για κάθε άλλη νομική πληροφορία σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και τις αγορές που γίνονται μέσω του ιστοτόπου, παρακαλούμε ανατρέξτε στις ενότητες: Όροι ΧρήσηςΠολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένωνCookiesΑποστολή και ΠαράδοσηΠληρωμέςΕγγύηση Νομικής Συμμόρφωσης, τις οποίες σας προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά, μαζί με αυτούς τους Όρους Πώλησης, για να δείτε εάν υπάρχουν τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.

 

1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "LAVAZZA DA TE"

Το πρόγραμμα «LAVAZZA DA TE» είναι μια μορφή συνδρομής με την οποία ο Πελάτης, κατά την υπογραφή μιας σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 1559 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα και επόμενα, έχει την υποχρέωση να αγοράσει (και η Lavazza αναλαμβάνει να προμηθεύσει) ορισμένη ποσότητα από κάψουλες καφέ ή/και άλλα προϊόντα, από εκείνα που η Lavazza διαθέτει για αγορά μέσω αυτού του καναλιού, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τους προκαθορισμένους όρους που καθορίζονται σαφώς κατά τη διαδικασία εφαρμογής

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, ο πελάτης συμφωνεί ότι η Lavazza θα δημιουργήσει αυτόματα μια σειρά από συνακόλουθες Εντολές Αγοράς, που θα εκδοθούν σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, όπως υποδεικνύεται από τον Πελάτη κατόπιν αίτησης (κάθε 2, 4, 8 ή 12 εβδομάδες) για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας. Αυτοί οι Όροι Πώλησης θα ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω των προαναφερθεισών αυτόματων εντολών αγοράς που υπόκεινται στις προϋποθέσεις.

 

Ο Πελάτης συμμετέχει στο Πρόγραμμα ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, τα στάδια της οποίας περιγράφονται σαφώς μέσα από τις σελίδες του Ιστοτόπου και τα συναφή κείμενα και γραφικά.

 

Ο Πελάτης που συμμετέχει στο Πρόγραμμα μπορεί να αποφασίσει τη συχνότητα των αυτόματων εντολών αγοράς (κάθε 2, 4, 8 ή 12 εβδομάδες) και τα προϊόντα που επιθυμεί να λαμβάνει με κάθε παραγγελία. Ο Πελάτης μπορεί να δει τις ρυθμίσεις των αυτόματων και επαναλαμβανόμενων παραγγελιών (π.χ. συχνότητα παραγγελίας και προϊόντα που έχουν παραγγελθεί) ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν μπορεί, ωστόσο, να αλλάξει αυτές τις ρυθμίσεις μετά την υπογραφή της σύμβασης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να αλλάξει τη συχνότητα ή την ποικιλία των προϊόντων που αγοράζονται σε συνδρομή, η υπάρχουσα συνδρομή μπορεί να ακυρωθεί και να πραγματοποιηθεί μια νέα συνδρομή, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την πρώτη συνδρομή.

 

Απαιτείται εγγραφή στον Ιστότοπο για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης», αλλιώς θα είναι αδύνατο να προχωρήσετε με τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας και τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

 

Τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια των προϊόντων που αγοράζονται μέσω του Προγράμματος δεν μπορούν να προστεθούν σε εκείνα που απορρέουν από άλλες πρωτοβουλίες ή/και προσφορές που ξεκίνησαν από τη Lavazza, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους κανόνες τέτοιου είδους πρωτοβουλιών. Ωστόσο, ο Πελάτης ενδέχεται επίσης να αγοράσει ένα ή περισσότερα προϊόντα με την πρώτη Εντολή με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί όροι που προβλέπονται από το Πρόγραμμα (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην απουσία εξόδων αποστολής και παράδοσης, ανεξαρτήτως του ποσού της παραγγελίας) θα ισχύουν για τα προϊόντα που αγοράζονται κατά την ένταξη στο Πρόγραμμα.

 

Η συμφωνία για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη και θα γίνει πλήρως δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη από τις 12:00 π.μ. την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης εντάσσεται στο Πρόγραμμα.

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΑΚΎΡΩΣΗ

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η επακόλουθη σύμβαση θεωρούνται ολοκληρωμένες για μια απροσδιόριστη διάρκεια. Ωστόσο, ο πελάτης μπορεί να τερματίσει τη συνδρομή ελεύθερα και οποιαδήποτε στιγμή (αυτή η δυνατότητα μονομερούς αποχώρησης θα αναφέρεται εφεξής ως «Ακύρωση»), με τον μόνο περιορισμό που καθορίζεται παρακάτω: η συνδρομή μπορεί να τερματιστεί μόνο μετά τη δεύτερη παράδοση των προϊόντων που έχουν αγοραστεί μέσω του Προγράμματος που έχει δημιουργηθεί από τη Lavazza και πληρωθεί από τον Πελάτη. Η Ακύρωση πρέπει να γίνει με την αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση info@lavazzamodomio.it, ή, εναλλακτικά, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εξυπηρέτηση Πελατών της Lavazza - Via Bologna, 32 - 10152 Τορίνο, με ειδοποίηση τουλάχιστον 10 (δέκα) ημερών. Οι παραδόσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Ακύρωσης, θα ολοκληρωθούν από τη Lavazza και ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά. Μετά τη λήξη της περιόδου των 10 ημερών, η ακύρωση θα ολοκληρωθεί και η Lavazza δεν θα είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον Πελάτη κανένα προϊόν, ούτε ο τελευταίος θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε πληρωμές υπό αυτούς τους Όρους Πώλησης ως τμήμα του Προγράμματος.

 

Η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 1456 του Ιταλικού αστικού κώδικα σε περίπτωση μη πληρωμής των προϊόντων από τον Πελάτη σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Lavazza θα δώσει στον πελάτη προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών, και σε κάθε περίπτωση, θα αναλάβει να ολοκληρώσει όλα τα παραδοτέα που έχουν προγραμματιστεί πριν από την ημερομηνία της καταγγελίας και έχουν πληρωθεί δεόντως από τον πελάτη.

 

Η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει το Πρόγραμμα «Lavazza da te» ανά πάσα στιγμή και για λόγους εμπορικού πλεονεκτήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η Lavazza θα δώσει στον πελάτη προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών, και σε κάθε περίπτωση, θα αναλάβει να ολοκληρώσει όλες τις παραδόσεις που έχουν προγραμματιστεί πριν από την ημερομηνία της καταγγελίας και έχουν πληρωθεί δεόντως από τον πελάτη.

 

3. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέρη της συμβάσεως προμηθειών είναι:

 

- Η  Luigi Lavazza S.p.A. («Lavazza»), με καταστατική έδρα στο Τορίνο, Via Bologna 32, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Τορίνο, με φορολογική ταυτότητα και αριθμό ΦΠΑ 00470550013,

 

- Ο «Πελάτης»: ο τελικός καταναλωτής, ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει μέσω του Ιστοτόπου για άλλους σκοπούς εκτός από εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα και που μπορεί να έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα. Η Lavazza πωλεί τα προϊόντα της στον Ιστότοπο και πραγματοποιεί ηλεκτρονικό εμπόριο αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες της, όπως ορίζονται παραπάνω (εφεξής «Καταναλωτής»). Ενόψει αυτής της εμπορικής πολιτικής, διατηρούμε ως εκ τούτου το δικαίωμα να μην επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε εντολές άλλων προσώπων πλην του καταναλωτή. Εάν δεν είστε Καταναλωτής, σας προσκαλούμε να μην προβείτε σε τυχόν συναλλαγές πωλήσεων στον Ιστότοπο ή/και να μην συμμετέχετε στο Πρόγραμμα.

 

Η Lavazza πωλεί και εμπορεύεται τα προϊόντα της αποκλειστικά μέσω του Ιστοτόπου της και μόνο στην Ιταλία. Τυχόν αιτήσεις αγοράς με διεύθυνση παράδοσης εκτός Ιταλίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και να εκπληρωθούν από τη Lavazza.

 

Η γλώσσα για τη σύναψη σύμβασης με τη Lavazza είναι η ιταλική.

 

Αυτοί οι Όροι Πώλησης δεν ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων από οντότητες εκτός της Lavazza που μπορεί να υπάρχουν στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, μπάνερ ή άλλων υπερ-συνδέσεων. Πριν από την υποβολή κάθε παραγγελίας και αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών από άλλες οντότητες πλην της Lavazza, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους όρους πώλησης, καθώς η Lavazza δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών από τέτοιες οντότητες ή την ολοκλήρωση συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ χρηστών του Ιστοτόπου και τρίτων μερών.

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πριν την ένταξή του στο Πρόγραμμα, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους, καθώς και όλες τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία της αγοράς και το περιεχόμενο από τις παρακάτω ενότητες: Όροι ΠώλησηςΌροι ΧρήσηςΠολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων , και τους αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

 

Η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο των παρακάτω ενοτήτων του Ιστοτόπου, που συνδέονται με το συμβόλαιο Συνδρομής: Όροι ΠώλησηςΌροι ΧρήσηςΠολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αναρτώντας αυτές τις αλλαγές στον Ιστότοπο. Παρακαλούμε να ελέγχετε τον Ιστότοπο περιοδικά για να ενημερώνεστε για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές. Κάθε αλλαγή θα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στον Ιστότοπο. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε παράδοση προϊόντος θα είναι πάντα αυτές που ισχύουν τη στιγμή ένταξης στο Πρόγραμμα.

 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

Μόνο τα προϊόντα που προορίζονται για προγραμματισμένες, τακτικές παραγγελίες και που έχουν επιλεχθεί από τη Lavazza κατά τη διακριτική της ευχέρεια και παρουσιάζονται ως τέτοια στον πελάτη τη στιγμή της ένταξης μπορούν να αγοραστούν μέσω του Προγράμματος.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων παρουσιάζονται στον Ιστότοπο στο φύλλο κάθε προϊόντος. Ωστόσο, οι εικόνες και τα χρώματα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στον Ιστότοπο μπορεί να αλλάξουν ή να μην είναι ακριβώς τα ίδια με τα αληθινά λόγω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και της οθόνης που χρησιμοποιείται.

 

Στον Ιστότοπο, η Lavazza πωλεί αποκλειστικά προϊόντα με εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας ή/και καταχωρημένα σήματα, ή σε κάθε περίπτωση με την έγκριση των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Lavazza δεν πωλεί μεταχειρισμένα ή παράτυπα προϊόντα ή προϊόντα με ποιότητα κατώτερη του αντίστοιχου προτύπου που προσφέρεται στην αγορά.

 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα προϊόντα που έχουν επιλεγεί από τον Πελάτη κατά τη διάρκεια της συνδρομής του δεν είναι διαθέσιμα μέσω του Προγράμματος, η Σύμβαση θα τερματιστεί αυτόματα και η συνδρομή θα ακυρωθεί. Στην περίπτωση αυτή, η Lavazza θα ενημερώσει αμέσως τον πελάτη, ο οποίος μπορεί ελεύθερα και κατά την κρίση του να πραγματοποιήσει νέα συνδρομή.

 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα προϊόντα που έχουν επιλεγεί από τον Πελάτη κατά τη διάρκεια της συνδρομής υποβληθούν σε αλλαγές στο μέγεθος (όπως μια αλλαγή στον αριθμό από τις κάψουλες ή την ποσότητα του προϊόντος που περιέχεται στην κάθε συσκευασία, και τις προκύπτουσες αλλαγές της τιμής πώλησης), η αλλαγή αυτή θα γνωστοποιηθεί αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη και η συνδρομή θα προσαρμοστεί αυτόματα στη νέα μορφή και τη νέα τιμή, χωρίς να θίγεται η ελευθερία του Πελάτη να αρνηθεί την αλλαγή και, ως εκ τούτου, να ακυρώσει τη συνδρομή.

 

Τα προϊόντα πωλούνται με την τιμή που αναγράφεται στον Ιστότοπο, κατά την Παραγγελία αγοράς (βλέπε κατωτέρω). Οι τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

 

Οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές και τροποποιήσεις. Τυχόν αλλαγές στις τιμές πώλησης των προϊόντων που επιλέγονται από τον πελάτη κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως από τη Lavazza στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, η Συνδρομή θα προσαρμοστεί αυτόματα στη νέα τιμή, χωρίς να θίγεται η ελευθερία του Πελάτη να αρνηθεί την αλλαγή και, ως εκ τούτου, να ακυρώσει τη συνδρομή.

 

6. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προκειμένου να παραδοθούν τα προϊόντα στο πλαίσιο του Προγράμματος Lavazza, θα δημιουργηθεί αυτόματα μια σειρά από επαναλαμβανόμενες Εντολές Αγορών, σύμφωνα με τη συχνότητα που έχει επιλεχθεί και οριστεί από τον Πελάτη τη στιγμή της ένταξής του στο Πρόγραμμα.

 

Σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα, παρέχουμε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος που θα αγοραστεί μέσω αυτόματων, προγραμματισμένων Εντολών Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των τιμών (συμπεριλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους).

 

Υποβάλλοντας την Εντολή Αγοράς, ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πώλησης, συμφωνώντας να τους τηρεί σε θέματα που αφορούν τη συνδρομή με τη Lavazza. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους Όρους αυτούς ή/και τις Προϋποθέσεις πωλήσεων, παρακαλείστε να μην εγγραφείτε στο Πρόγραμμα.

 

Μετά την έκδοση κάθε αυτόματης, προγραμματισμένης Εντολής Αγοράς, η Lavazza θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων και, μόλις η διαθεσιμότητα επαληθευτεί, θα αποστέλλεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Όλες οι Εντολές Αγοράς που εκδίδονται αυτόματα από τον Ιστότοπο ως μέρος της συμβάσεως προμήθειας, που ορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η παραγγελία και σε κάθε περίπτωση για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις εκ του νόμου προθεσμίες.

 

Η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί Εντολές Αγοράς που είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες ή δεν είναι σύμφωνες με την εμπορική πολιτική που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους παρόντες Όρους πώλησης ή όταν κάποιο από τα προϊόντα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμο. Στις περιπτώσεις αυτές, θα σας ενημερώνουμε ότι η σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι η Lavazza δεν έχει προχωρήσει σε επεξεργασία της Εντολής Αγοράς, εξηγώντας τους λόγους.

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις καμία αγορά δεν θα θεωρείται ότι έχει γίνει και κανένα ποσό δεν θα χρεωθεί στον Πελάτη.

 

Ρητά εξαιρείται οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη της Lavazza για άμεσες ή έμμεσες ζημίες σε πρόσωπα ή/και ιδιοκτησία που προκαλούνται από την αποτυχία εκπλήρωσης παραγγελίας για τους παραπάνω λόγους.

 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας που ανήκει στο σύστημα πληρωμών Visa/MasterCard/American Express.

 

Οι οικονομικές πληροφορίες (για παράδειγμα, ο αριθμός της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή η ημερομηνία λήξης της) θα διαβιβάζονται, μέσω κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου, στις τράπεζες που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες για απομακρυσμένη ηλεκτρονική πληρωμή, χωρίς τρίτα μέρη να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Lavazza παρά μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αγορά σας και για την έκδοση σχετικών επιστροφών (όπου προβλέπεται στη σύμβαση), ή όταν είναι απαραίτητο για την αποτροπή ή την αναφορά στην αστυνομία οποιασδήποτε απάτης που σχετίζεται με τον Ιστότοπο. Το ποσό για την αγορά των προϊόντων και τα έξοδα αποστολής θα χρεώνεται τη στιγμή της αποστολής των αγορασμένων προϊόντων.

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την έκδοση τιμολογίου για κάθε παραγγελία αγοράς όταν είστε μέλος του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που θα υποδεικνύονται κατά τη διαδικασία εγγραφής. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση τιμολογίων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

 

8. ΕΧΕΤΕ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ; (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – Άρθρο 52 κ.ε. Νομοθετικού Διατάγματος 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005)

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Πελάτη να ενημερώνει για την Ακύρωσή του από το πρόγραμμα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 1 των προϋποθέσεων αυτών, δυνάμει του, και από τις συνέπειες του Άρθρου 52 του Καταναλωτικού κώδικα, ο πελάτης θα έχει επίσης το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση προμηθειών μέσω μιας ειδοποίησης που προσδιορίζει τον Πελάτη και τη σύμβαση και η οποία θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Lavazza Customer Service A Modo Mio – Via Bologna, 32 – 10154 Τορίνο

 

Εναλλακτικά, η κοινοποίηση μπορεί να σταλεί, εντός της ίδιας προθεσμίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@lavazzamodomio.it) ή φαξ (+39 011 2398333).

 

Η ανάκληση είναι επιτρεπτή μόνο εντός των επόμενων 14 ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία της πρώτης παράδοσης των προϊόντων που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της Συνδρομής. Μόλις η ανακοίνωση της ανάκλησης παραληφθεί από τη Lavazza, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου να παράσχει τη διεύθυνση επιστροφής για τα προϊόντα. Ο καταναλωτής θα εξασφαλίσει επομένως την επιστροφή των προϊόντων στη Lavazza σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές το αργότερο εντός των επόμενων 14 ημερών. Εντός των 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης σχετικά με την ανάκληση, η Lavazza θα επιστρέψει στο ακέραιο, το ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη. Το κόστος της επαναποστολής προϊόντων στη Lavazza επιβαρύνει τον Καταναλωτή.

 

Η πλήρης ακεραιότητα του προς επιστροφή προϊόντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών Lavazza A Modo Mio: Τηλέφωνο (+39 011 3020300) - Φαξ: (+39 011 2398333) - email: (info@lavazzamodomio.it).

 

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ, Μέρος IV του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος 206/2005 (γνωστός ως Καταναλωτικός κώδικας), η Lavazza εγγυάται ότι τα προϊόντα που αγοράζονται στον Ιστότοπο δεν διαθέτουν ελαττώματα για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης, χωρίς να θίγονται όλα τα δικαιώματα και διορθωτικά μέτρα που οφείλονται στον καταναλωτή

σύμφωνα με τους κανονισμούς του Καταναλωτικού κώδικα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποκατάστασης χωρίς χρέωση, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης και, εναλλακτικά, τα άλλα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 130 του Καταναλωτικού κώδικα. Ως «ελάττωμα» ορίζεται ένας σημαντικός περιορισμός ή μείωση της καταλληλότητας χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 129 του Καταναλωτικού κώδικα. Όλα τα ελαττώματα που οφείλονται σε αμέλεια ή κακή χρήση του προϊόντος δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Το ελαττωματικό προϊόν, αν εξακολουθεί να καλύπτεται από την εγγύηση, πρέπει να αποστέλλεται στο κέντρο εξυπηρέτησης μαζί με τα αντίγραφα των εγγράφων που πιστοποιούν την αγορά και την ημερομηνία παράδοσης. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

 

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την οποία σας καλούμε να ελέγχετε περιοδικά μαζί με τους παρόντες Όρους Πώλησης για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.

 

Για άλλους όρους που αφορούν τη χρήση του Ιστοτόπου, παρακαλούμε επίσης να διαβάσετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, τους Όρους χρήσης και τις πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, τα οποία σας καλούμε να ελέγχετε περιοδικά, μαζί με αυτούς τους Όρους Πώλησης, για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.

 

11. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτηση Πελατών της Lavazza, Via Bologna 32 - 10152 Τορίνο (Ιταλία)

 

Τηλέφωνο: (+39 011/3020300)


Φαξ: (+39 011/2398333)


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (info@lavazzamodomio.it)

 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι Πώλησης διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και ειδικότερα από το ιταλικό Νομοθετικό Διάταγμα Αριθ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (γνωστό ως Καταναλωτικός κώδικας), με ειδική αναφορά στους κανόνες απομακρυσμένων συμβάσεων και το Νομοθετικό διάταγμα Αρ. 70 της 9ης Απριλίου 2003 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εμπορίου.

 

Η Δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς θα είναι αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα ιταλική νομοθεσία τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του συνδέσμου: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Αν θέλετε να μας θέσετε ένα ερώτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@lavazza.it