Συμμετοχή στο Οικουμενικό Σύμφωνο και τους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕΗ αειφορία βασίζεται στη συνεχή εξέλιξη και επίγνωση των ορίων, των πλεονεκτημάτων και των προτεραιοτήτων για δράση του καθενός. Το να ακούμε και να συνεργαζόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση μιας πορείας που δημιουργεί κοινές αξίες σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με αυτή την επίγνωση, η Lavazza ενστερνίστηκε τις αρχές παγκόσμιας κλίμακας της αειφορίας που κατοχυρώνονται από τα Ηνωμένα Έθνη.Η Lavazza και το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ

Στην Καλκούτα, πολλοί έφηβοι ζουν σε φτωχογειτονιές, δηλαδή ανθυγιεινές αστικές περιοχές χωρίς βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. Η Lavazza και η Save the Children έχουν αφοσιωθεί στη δημιουργία ευκαιριών για τους πλέον περιθωριοποιημένους εφήβους από υποβαθμισμένες περιοχές, απομακρύνοντάς τους από καταστάσεις κακοποίησης και εκμετάλλευσης, με σκοπό την εισαγωγή τους στον κόσμο της απασχόλησης με τρόπο που να προάγει την αειφορία. Μέσω του έργου, ήρθαμε σε επαφή με πάνω από 101 ευάλωτους εφήβους και παρείχαμε 240 ώρες εκπαίδευσης και υποστήριξης κατά τη μεταγενέστερη απασχόληση.

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η Lavazza και οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Lavazza έχει δεσμευθεί στην επιδίωξη των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η αειφόρος καινοτομία, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η δέσμευση για υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση δίνουν ζωή σε έναν κύκλο αρετής, όχι μόνο ωφελώντας το περιβάλλον και την κοινωνία ως σύνολο, αλλά βελτιώνοντας επίσης την αποδοτικότητα του κύκλου παραγωγής, μειώνοντας τα απόβλητα, περιορίζοντας τις δαπανηρές διαδικασίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.

Για τη Lavazza, οι αρχές αυτές δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Όχι μόνο επειδή το προϊόν μας προέρχεται από τον μετασχηματισμό φρέσκων, φυτικής προέλευσης υλικών, που ενδεχομένως απειλούνται από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά πάνω από όλα, γιατί οι παγκόσμιες ευθύνες που επισημαίνουν οι Στόχοι αντισταθμίζουν το απλό οικονομικό συμφέρον, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν κόσμο με ανώτερα επίπεδα δεοντολογίας και αειφορίας.

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ