Η επιχείρηση της δημιουργίας μιας επιχείρησης
Πώς να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του έργου των παραγωγών καφέ στη βόρεια Τανζανία.
Τανζανία
Περιφέρειες του Κιλιμάντζαρο και της Αρούσα
Η πρόκληση

Η παραγωγικότητα των γεωργικών συστημάτων στην Τανζανία είναι πάρα πολύ χαμηλή για να παρέχει επαρκή επίπεδα εισοδήματος και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και επενδυτικές ευκαιρίες σε εταιρείες. Μερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικροί γεωργοί είναι το άγονο έδαφος, η κλιματική αλλαγή και η δυσκολία πρόσβασης σε ενημερωμένες πληροφορίες και υπηρεσίες υποστήριξης για τη γεωργία. Υπάρχει επίσης έλλειψη ορθά διαχειριζόμενων οργανώσεων επαγγελματιών καλλιεργητών και οι αγρότες δεν έχουν τις επιχειρηματικές και γεωργικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να μετατρέπουν τη γεωργία για σκοπούς διαβίωσης σε γεωργία ανταγωνιστικότερου, επιχειρηματικού επιπέδου.

Οι στόχοι
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 10.000 μικρών παραγωγών καφέ

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών μέσω, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας αγροτικών οργανώσεων

Αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας του καφέ μέσα από την αειφόρο χρήση φυσικών και οικογενειακών πόρων

Η απάντηση

Το Fondazione Lavazza, σε συνεργασία με το Fondazione Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των αγροτών και των οργανωτικών τους δομών, προκειμένου να τους προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνουν ολοένα και πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά. Οι παρεμβάσεις του έργου επεκτείνονται σε όλη την αλυσίδα αξίας: από την παραγωγή μέχρι το μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων ζητημάτων όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η διαφοροποίηση της παραγωγής, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών και η δημιουργία ευκαιριών για τους νέους.