Έκθεση Αειφορίας
Μια πορεία συνεχούς βελτίωσηςΗ έκθεση αειφορίας αντιπροσωπεύει το εργαλείο με το οποίο γνωστοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη τα ετήσια αποτελέσματα της πορείας αειφορίας της εταιρείας. Η σύνταξη της έκθεσης αειφορίας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των τμημάτων της εταιρείας και θα γίνει, κατά τα επόμενα έτη, το εργαλείο μέσω του οποίου θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις ολόκληρου του ομίλου Lavazza, σε παγκόσμια κλίμακα.


 • 17,7mln €

  επένδυση στην αειφορία (κατά την τριετή περίοδο 2014-2016)

 • 21

  Έργα Fondazione Lavazza (το 2016)

 • 60.000

  παραγωγοί που συμμετείχαν στα έργα του Fondazione Lavazza (το 2016)

 • 9.751

  ανάλυση πράσινου καφέ (το 2016)

«Η Lavazza, μια ολοένα και πιο διεθνής εταιρεία, θέλει να διατηρήσει τη δέσμευσή της στην αειφόρο ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, εστιάζοντας στην ευημερία των μελών της ομάδας και παρέχοντας αυξανόμενη και διαρκή υποστήριξη στις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος στις χώρες που παράγουν καφέ».

ALBERTO LAVAZZA, ΠΡΟΕΔΡΟΣ LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 • - 12%

  συγκεκριμένη ηλεκτρική κατανάλωση (κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου 2014-2016)

 • - 8%

  συνολική συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας (κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου 2014-2016)

 • - 14%

  απόβλητα ανά παραγόμενο τόνο καφέ

 • 100%

  ποιοτικός έλεγχος επεξεργασμένων παρτίδων

«Η δέσμευση στον ρόλο μας ως ηγέτες της αγοράς συμπίπτει με αυτά που οι πελάτες μας ζητούν από μας: να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που λαμβάνονται με σταθερές, ασφαλείς, παραγωγικές διεργασίες που δίνουν προσοχή στις ανάγκες τόσο των ανθρώπων όσο και του περιβάλλοντος».

ANTONIO BARAVALLE, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 • 99%

  εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου στην Ιταλία

 • 41.790kg

  ανακυκλωμένο χαρτί το 2016 κατά τη μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις

Η Lavazza διαμόρφωσε το περιεχόμενο της Έκθεσης Αειφορίας 2016 σύμφωνα με τις οδηγίες G4 του Global Reporting Initiative. Το έτος που πραγματευόμαστε στον Προϋπολογισμό του 2016 είναι ένα έτος με σημασία, όραμα και μια στενή σύνδεση με όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με την καινοτομία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την τροφή και την αειφορία. Το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν η σχέση με την Terra Madre και τη Slow Food, με τις οποίες γιορτάσαμε 20 χρόνια εταιρικής συνεργασίας.
ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2016