• Εκτύπωση
  • Σελιδοδείκτης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2016

Συνεχής βελτίωση

Η Lavazza πάντοτε εκτιμούσε τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Οι άνθρωποι της εταιρείας μας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην συνολική παραγωγική αλυσίδα και αποτελούν την βασικότερη κινητήρια δύναμη πίσω από τα αποτελέσματα που πάντοτε με περηφάνια το brand μας επιτύγχανε.

Κατεβάστε την Έκθεση Αειφορίας σε μορφή PDF

Από τους παραγωγούς καφέ, τους οποίους το Ίδρυμά μας ενεργά υποστηρίζει ευρισκόμενο στο πλευρό τους, μέχρι το προσωπικό μας, στο οποίο παρέχουμε προγράμματα πρόνοιας και το οποίο έχουμε υποδεχθεί στα νέα μας κεντρικά γραφεία, μέσα από την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης, αειφόρου και κοινής προσέγγισης, έως τους καταναλωτές, στους οποίους η παροχή προϊόντων ανώτερης ποιότητας αποτελούσε δέσμευση της εταιρείας και βασικός της στόχος από τα πρώτα της βήματα. Όλοι αυτοί οι φορείς χρειάζεται να έχουν επίγνωση του ρόλου τους στο Σύστημα Lavazza, ώστε να μπορούν να μοιράζονται τις εταιρικές αξίες και να τις επιδιώκουν ενεργά. Η αειφορία είναι πραγματικά μια διαμοιραζόμενη ευθύνη.

Η Lavazza δεσμεύεται στην επιδίωξη της αειφορίας μέσα από την προώθηση των αρχών της και την εφαρμογή τους σε καθημερινή βάση με την εμπλοκή όλων των συμμέτοχων του Group. Είναι με αυτή την νοοτροπία επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη σημασία μιας κυκλικής οικονομίας, επανεπενδύοντας τους πόρους μας σε τοπικό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθεί αξία στην περιοχή που είδε την εταιρεία μας να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται. Συγκεκριμένα, το 2016 ήταν μια χρονιά που είδε την δραστηριοποίησή μας σε ουσιώδους σημασίας επενδύσεις στις ιταλικές εργοστασιακές μονάδες παραγωγής του Group, καθώς και σε νεοαποκτημένες ξένες εταιρείες, με την Carte Noire να κατέχει την πρώτη θέση.

Ήταν μια χρονιά μεγάλων αλλαγών, μια χρονιά που έδωσε μια καθαρή εικόνα μιας οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας όλων των συμμέτοχων της Lavazza, η οποία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ολοένα και περισσότερο.

Αναγνωρίζοντας ως θεμελιώδη αξία το ότι ανήκουμε στον τόπο αυτό, οι τοπικές μας ρίζες βρίσκουν πράγματι την έκφρασή τους στην συνοχή των επιχειρηματικών μας στόχων. Ακόμα και με την ίδρυση της Nuvola, τα νέα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, και την ανάπτυξη του όλου συμπλέγματος Lavazza στην Aurora, μια συνοικία στο κέντρο του Τορίνου, οδεύουν σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αλλάξαμε δρόμο πηγαίνοντας κάπου «μακρυά» χωρίς μια αίσθηση ταυτότητας, αλλά επιλέξαμε να μείνουμε στη καρδιά της πόλης μας, ανακαλύπτοντας εκ νέου την αξία της γειτονιάς και ενισχύοντας τις δυνατότητές της. Πέρα από αυτό, κάναμε κάτι παραπάνω επιλέγοντας να αναπτύξουμε ένα αειφόρο περιβάλλον για όλο το προσωπικό μας. Δεν σκέφτομαι μόνο το εργασιακό περιβάλλον που συνάδει με τα πιο ψηλά πρότυπα αειφορίας και που αποκτά την πιο υψηλού κύρους πιστοποίηση LEED που μπορεί να λάβει ένα βιομηχανικό κτίριο.

Σκέφτομαι κυρίως τις υπηρεσίες που σχεδιάσαμε για τους ανθρώπους μας, την προώθηση μιας αειφόρου κινητικότητας και το πως τα κεντρικά μας γραφεία θα έχουν ανοιχτή ματιά προς την περιοχή και την πόλη. Αυτό το άνοιγμα θα αυξήσει την αποδοτικότητα των ενεργειών που στοχεύουν στην συμμετοχή της κοινότητας, επενδύοντας στην περιοχή μας και υποστηρίζοντας τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό του οποίου η Lavazza αποτελεί μέρος. Σθένος, Πάθος και Επιμονή. Αυτές είναι οι ιδιότητες που καθόριζαν πάντοτε την δουλειά μας και που μας επέτρεψαν να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις και να επιδιώξουμε νέους στόχους καθώς με συνοχή θέτουμε τον πήχυ ακόμα πιο ψηλά στον ορίζοντά μας. Η Lavazza, μια εταιρεία που αποκτά όλο και περισσότερο διεθνή διάσταση, θέλει να συνεχίσει να εργάζεται με ζήλο για την αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεών της, προσηλωμένη στην ευημερία του ανθρώπινου κεφαλαίου του Group και με την ολοένα και μεγαλύτερη ενεργή ενίσχυση των πρωτοβουλιών του Ιδρύματος σε χώρες παραγωγής καφέ. Αναγνωρίζοντας τις ρίζες μας στον κόσμο του καφέ, θέλουμε να επαναδιαβεβαιώσουμε το ηθικό χρέος και την ευθύνη που έχουμε προς αυτόν.

Η χρονιά που εξετάζουμε και περιγράφουμε στην Έκθεση Αειφορίας 2016, είναι επομένως μια χρονιά ουσίας, οράματος και στενού δεσμού με όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την καινοτομία, την κουλτούρα, τον αθλητισμό, το φαγητό και την αειφορία, και πάνω απ' όλα την σχέση με την Terra Madre και Slow Food, με τις οποίες γιορτάσαμε μια συνεργασία 20 χρόνων.Alberto Lavazza

Πρόεδρος, Luigi Lavazza S.p.A.

Η αειφορία είναι μια πορεία συνεχούς εξέλιξης. Μας καλεί να έχουμε επίγνωση των περιορισμών, δυνάμεων και προτεραιοτήτων μας για δράση. Αυτός είναι ο λόγος που o διάλογος με όλους τους συμμέτοχους αποτελεί στοιχείο – κλειδί στην οικοδόμηση μιας πορείας που δημιουργεί αξία μέσα από την αλυσίδα παραγωγής. Η αειφόρος ανάπτυξη αφορά το κοινό μας μέλλον. Για αυτό οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης διαμορφώθηκαν και διατυπώθηκαν επισήμως μέσα σε ένα απαραιτήτως παγκόσμιο και διεθνώς διαμοιραζόμενο πλαίσιο, όπως εκείνο των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτοί οι στόχοι χρειάζεται να αναγνωριστούν ως απαραίτητοι από όλους τους οικονομικούς φορείς, καθώς μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε απτά και διαρκή αποτελέσματα. Για την Lavazza, αυτές οι αρχές είναι μη διαπραγματεύσιμες: όχι μόνο επειδή το προϊόν μας προέρχεται από την επεξεργασία πρώτων υλών φυτικής παραγωγής, και συνεπώς δυνητικά απειλούμενο από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά επίσης γιατί η ευθύνη που επιφέρoυν οι Στόχοι είναι παγκόσμιοι, και γιατί οι στόχοι αυτοί επισκιάζουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά ενδιαφέροντα ενός οποιουδήποτε Group. Οι εταιρείες αποτελούν φορείς – κλειδιά όταν πρόκειται για την υπέρβαση των προκλήσεων και την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων. Για παράδειγμα, η δέσμευση στην μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας αποδυναμώνεται εάν δεν αναληφθεί ως ευθύνη άμεσα από εκείνους για τους οποίους η χρήση ενέργειας ως τρόπος δημιουργίας αξίας είναι μια οικονομική υποχρέωση. Όπως ακριβώς δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε από την δέσμευση μας με συνεργασίες που έχουν γνώμονα την αειφορία ή από μια δίκαιη και οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Η δέσμευση που ενέχει ο ρόλος μας ως εταιρεία με ηγετική θέση στην αγορά συνάδει με τα όσα οι πελάτες μας ζητούν από μας: να παρέχουμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας το οποίο θα απορρέει από σταθερές, ασφαλείς, αξιόπιστες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Κάθε εταιρεία μπορεί και πρέπει να δεσμεύεται ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο αγώνας κατά της αλλαγής του κλίματος, η δέσμευση σε μια υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή ή στην αειφόρο καινοτομία δημιουργούν έναν ενάρετο κύκλο. Δεν ωφελούν μόνο το περιβάλλον και την κοινωνία, αλλά επίσης οδηγούν σε αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής, μείωση των απορριμάτων και λιγότερο αντιοικονομικές διαδικασίες, ακόμα και συμβάλλοντας στα περιθώρια κέρδους της εταιρείας. Συνεπώς, η διεθνής ανάπτυξη της Lavazza εξαρτάται απαραίτητα από τις αρχές της Αειφορίας.

Είναι από αυτές τις αρχές που πρέπει να αντλείται έμπνευση, προωθώντας την εμπλοκή και την παρακίνηση των εργαζομένων της εταιρείας, ενθαρρύνοντας εκείνο το συναίσθημα ότι ανήκουν σε ένα οικονομικά σταθερό Group, με προοπτικές για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και ευκαιρίες ανέλιξης.

Η δέσμευση που αναλάβαμε ως παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία δεν περιορίζεται στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας και της ενέργειας που καταναλώνουμε ως εταιρεία. Μας καλεί να υποστηρίξουμε θερμά την συνολική αλυσίδα του επιχειρησιακού κύκλου μας, να δουλέψουμε με τους αγρότες για την βελτίωση των αγροτικών τεχνικών ώστε να είναι περισσότερο αειφόρες για το μέλλον και να εργαστούμε μαζί με όλους τους συνεργάτες μας, για να δημιουργήσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία.

 

Antonio Baravalle

Διευθύνων Σύμβουλος, Luigi Lavazza S.p.A.