• Εκτύπωση
  • Σελιδοδείκτης

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατεβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας Lavazza

Ο Όμιλος Lavazza ανέκαθεν είχε δεσμευθεί να τηρεί το σύνολο της νομοθεσίας που ισχύει για τις διάφορες επιχειρηματικές μονάδες, με την πεποίθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι δουλειές είναι εξίσου σημαντικός με την επίτευξη των κερδών και ότι κανείς δεν θα πρέπει να λειτουργεί με την λανθασμένη εντύπωση ότι οι στόχοι της επιχείρησης είναι πιο σημαντικοί από τα νομικά και ηθικά πρότυπα.

 

Κατεβάστε τον κώδικα δεοντολογίας της Lavazza

Κατεβάστε τον κώδικα συμπεριφοράς του προμηθευτή Lavazza

Με βάση αυτές τις αρχές, ο Όμιλος Lavazza έχει δεσμευτεί σε σωστή, αμερόληπτη συμπεριφορά.
Όλες οι επιχειρηματικές και εμπορικές σχέσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα και πίστη και να είναι δομημένες με βάση δίκαιες, διαφανείς διαπραγματεύσεις. Πρέπει να υλοποιούνται χωρίς σύγκρουση ανάμεσα σε εταιρικές και προσωπικές αξίες, με σεβασμό των θεμελιωδών αξιών του Ομίλου.